Konsekvenser av akuttutslipp for sjøfugl, sjøpattedyr

Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (HFB). Det Norske Veritas og Norsk Intitutt for naturforskning.

Grunnlagsrapporten i pdf format