Forsiden

Kriminalomsorgen får ansvar for å innkalle til soning og behandle søknad om soningsutsettelse – nærmere orientering om iverksettingen

Fra 1. april 2010 overtar kriminalomsorgen politiets oppgaver med å innkalle til soning, behandle søknader om soningsutsettelse og forberede søknader om straffegjennomføring i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12.

Les rundskrivet her (pdf).