Lov om Statens lufthavnselskap

Lov 13. desember 2002 nr. 85 om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket til aksjeselskap.

Se loven på lovdata.no