Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Publisert 29.03.2010

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 – endelig rapport (pdf) 

Publisert 24.02.2010

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 – foreløpig hovedrapport (pdf)

Publisert 19.02.2010

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 – foreløpig rapport, kortversjon (pdf)