Prop. 128 L (2013–2014)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget