Prop. 128 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget