Prop. 21 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget