Prop. 23 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget