Prop. 86 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget