Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har, i samarbeid med berørte departementer og direktorater, utarbeidet retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.

Retningslinjene finnes på Miljøverndepartementets hjemmesider.