Retten til deltakelse i det offentlige liv

Retten til deltakelse i det offentlige liv

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til deltagelse i det offentlige liv. Dette inkluderer blant annet retten til å stemme og inneha offentlige stillinger. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkingsorgan

VEDLEGG