Retten til en tilfredsstillende levestandard og sosial sikkerhet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet