Rettighetsoversikt

Rettigheter

Nedenfor finner du en oversikt over sentrale menneskerettigheter og individer med særlig rettighetsvern. Materialet er av praktiske og pedagogiske grunner systematisert i rettighetskategorier. Den valgte systematikken er kun en av flere mulige.

Sidene inneholder hovedsaklig lenker til normgrunnlag, overvåkningsorganer, spesialrapportører og arbeidsgrupper. Under normgrunnlag finner du både retttslig bindende instrumenter (konvensjoner) og politiske dokumenter (erklæringer, prinsipper, standardregler).

Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under punktet Regelverk og tilsyn.

Rettigheter knyttet til gjennomføringen av de øvrige rettighetene

Sivile og politiske rettigheter

Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Arbeid for å sikre utsatte individers rettigheter

VEDLEGG