St.meld. nr. 38 (2001-2002)

Om olje- og gassvirksomheten

Om olje- og gassvirksomheten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget