Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 47 (2003-2004)

Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.

Til innhaldsliste

1 Oversikt over utredninger i forbindelse med St.meld. nr. 47 om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.

  • Statlig engasjement ved utbygging av gassinfrastruktur i Norge, KanEnergi, Schjødt og Joule Energy Economics, 2003.

  • Finansiering og styring av infrastruktur – Grunnlaget for offentlig deltagelse i utbygging av infrastruktur i samfunnet, Trond Kubberud AS, 2003.

  • Gass i Norge – Vurderinger av alternative løsninger for fremføring av gass til innenlandske brukere, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 2004.

  • Grønne sertifikater – Utredning om innføring av et pliktig sertifikatmarked for kraft fra fornybare energikilder, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 2004

  • Vurdering av det svenske markedet for el-sertifikater, SKM Energy Consulting AS og Svensk Kraftmegling AB, 2004

  • Utredning av overgangsordninger til et grønt sertifikatmarked, Enova SF, 2003

Til toppen
Til forsida av dokumentet