St.meld. nr. 7 (2007-2008)

Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget