St.meld. nr. 7 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no