Tildelingsbrev 2011 for Sysselmannen på Svalbard

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Tildelingsbrev 2011 for Sysselmannen på Svalbard (pdf)