Veileder - Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798)

Revidert utgave 2014

I arbeidet med denne utgaven av veilederen har tilpassing til bestemmelser om kommunal planlegging i siste utgave av plan- og bygningsloven vært særlig viktig.

NB! Veilederen har blitt redigert høsten 2015 på side 44. Dersom du har den trykkede utgaven kan du skrive ut denne enkeltsiden og legge den inn.

Dette dokument er fjerde utgave av Kulturdepartementets veileder for Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, som ble utgitt første gang i 1993. Veilederen er revidert i 2000 og 2007. 

 

Kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner kan bestille denne publikasjonen fra:  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 20 00
Faks: 22 24 95 95
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.

Andre bestiller offentlige publikasjoner fra:

Fagbokforlaget
Ordretelefon: 55 38 66 00
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Web: www.fagbokforlaget.no/offpub