Vern av rettighetene til urfolk og nasjonale minoriteter

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet