Vietnam

Vietnam

I 2003 ble menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam formalisert ved et norsk delegasjonsbesøk der det inngikk representanter fra Utenriksdepartementet, NORAD, Høyesterett og Universitetet i Oslo. Dialogen føres på høyt embetsnivå og fokuserer på dødsstraff, fengselsforhold, minoriteters rettigheter, samt arbeids- og økonomiske rettigheter via såkalte Corporate and Social Rights. I tillegg samarbeides det om menneskerettigheter i internasjonale fora.

Det er stor interesse i Vietnam for trepartsforhandlinger. LO og NHO har prosjekter i Vietnam for å spre kunnskap om denne formen for samarbeid.