Å snakke med ofre for menneskehandel

Veileder 2005

En veileder tar opp etikk og sikkerhet i samtale med kvinner utsatt for menneskehandel. Den brukes av hjelpeapparatet, inkludert politi og utlendingsmyndighet.

Etikk og sikkerhet i samtale med kvinner utsatt for menneskehandel

Hvordan møte ofre for menneskehandel? En veileder tar opp etikk og sikkerhet i samtale med kvinner utsatt for menneskehandel. Den brukes av hjelpeapparatet, inkludert politi og utlendingsmyndighet.

Krisesentersekretariatet har oversatt "WHO Ethical and safety guidelines for interviewing trafficked women". Trykking av veilederen er finansiert av Justis- og politidepartementet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn.

Klikk her for å lese veilederen (pdf: 777 Kb)

 


Publisert: 01.04.2005, oppdatert 07.06.2006