Aksept av formålstjenlige tiltak - statsforetaksloven

Korrespondanse sendt ESA i forbindelse med norsk aksept av formålstjenlige tiltak i forbindelse med statsforetaksloven

Nærings- og handelsdepartementet har i dag, 19. februar 2003, akseptert EFTAs Overvåkningsorgans (ESA) forslag til formålstjenlige tiltak ("appropriate measures") for å bringe statsforetaksloven i samsvar med EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte.

Statsforetaksloven - Norge aksepterer ESAs forslag til tiltak

Nærings- og handelsdepartementet har i dag, 19. februar 2003, akseptert EFTAs Overvåkningsorgans (ESA) forslag til formålstjenlige tiltak ("appropriate measures") for å bringe statsforetaksloven i samsvar med EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte.

Samtidig informerte Norge ESA om hvilke tiltak vi har gjennomført og vil gjennomføre for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

Les korrespondansen her:

  1. ESAs brev av 4. desember 2002 (pdf.fil. Tar litt tid å laste ned)
  2. Norges brev av 16. januar 2003
  3. Norges brev av 19. februar 2003