Alkoholloven

Helse- og omsorgsdepartementet

LOV-2004-12-17-86 Alkohollloven

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser