Anbudsinnbydelse: Ruteflygninger i Norge - April 2006 - 31. mars 2009

Anbudsfrist er 31. august 2005.

Frist for å levere inn anbud er satt til 31. august 2005.