Årsrapport 2022-2023 for Handlingsplan for forebygging av selvmord

Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 – Ingen å miste ble lansert 10. september 2020, på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Under er årsrapporten som viser status for arbeidet etter tredje driftsår.

Med denne planen er nullvisjon for selvmord innført i Norge. Planen inneholder 61 tiltak som skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer i selvmordsrisiko, bedre hjelp til etterlatte etter selvmord og økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging. Planperioden varer i fem år.