Beredskapslagring av matkorn

Rapport nr. 17/2023

Landbruks- og matdepartementet ga i brev datert 31. oktober 2022 Landbruksdirektoratet i oppdrag å følge opp anbefalingene i rapporten og utarbeide retningslinjer for beredskapslagring av matkorn.

Rapport: Beredskaplagring av matkorn
Foto: Landrurksdirektoratet