Brev til alle som søker lærerutdanningen 2009

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til alle de som begynner på allmennlærerutdanningen høsten 2009. Departementet informerer om den nye lærerutdanningen som vil komme fra semesterstart 2010. Fra opptak 2010 vil studentene utdanne seg til enten grunnskolelærer eller ungdomsskolelærer.

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til alle de som begynner på allmennlærerutdanningen høsten 2009 for å informere om den nye lærerutdanningen som vil komme fra semesterstart 2010. Fra opptak 2010 vil studentene utdanne seg til enten grunnskolelærer eller ungdomsskolelærer.

Lenke til brevet til studentene om ny lærerutdanning