Byggekostnadsprogrammet - programstyrets sluttrapport

Dette er programstyrets avsluttende rapport til eierne. Den oppsummerer programmets leveranser, styrets vurdering av måloppnåelse, spesielle funn som er gjort og styrets erfaringer og avsluttende anbefalinger.

Dette er programstyrets avsluttende rapport til eierne. Den oppsummerer programmets leveranser, styrets vurdering av måloppnåelse, spesielle funn som er gjort og styrets erfaringer og avsluttende anbefalinger.

Byggekostnadsprogrammet ble startet ved at Kommunal- og regionaldepartementet og Rådet for bygg- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-rådet) inngikk en samarbeidsavtale 18. november 2004. Programmet hadde en planlagt varighet på fem år, og har vært i drift fra 1. april 2005 til 30 juni 2010.

Det foreligger et mandat fra departementet og BAE-rådet, og programstyret har utarbeidet et Styringsdokument som er styringsbasis for gjennomføring av programmet. Mandat og Styringsdokument ligger på programmets nettsted www.byggekostnader.no.

Det er rapportert halvårlig til KRD med kopi til BAE-rådet, i henhold til tilskuddsbrevet som har fulgt Stortingets årlige bevilgning.

Rapporten er utarbeidet av programleder i samarbeid med programstyret.