Byggekostnadsprogrammet - sluttevaluering

Denne rapporten tar for seg sluttevalueringen av programmet, med vekt på hvordan programmet er gjennomført, hvordan programmet har formidlet resultater fra prosjektene og hvilken nytte næringen mener programmet har bidratt med for dem.

Denne rapporten tar for seg sluttevalueringen av programmet, med vekt på hvordan programmet er gjennomført, hvordan programmet har formidlet resultater fra prosjektene og hvilken nytte næringen mener programmet har bidratt med for dem.

Byggekostnadsprogrammet ble startet opp i 2005 og ble avsluttet i 2010. Programmets hovedmål har vært å bidra til å redusere veksten i byggekostnadene og øke produktiviteten i næringen.