Deling av industridata

Ekspertgruppens mandat har vært å vurdere og gi anbefalinger knyttet til juridiske, tekniske og forretningsmessige forhold rundt datadeling mellom næringslivsaktører i Norge, og peke på hvilken praksis som fremmer eller hinder deling og verdiskaping med data.

Les dokumentet

Forside