Distribuert sannhet

Potensial og barrierer for blokkjeder i norsk offentlig sektor

Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en studie om muligheter og utfordringer knyttet til anvendelse av blokkjedeteknologi.

En blokkjede er en metode for sikker overføring av verdier over internett. Metoden ble utviklet for å understøtte en digital valuta, Bitcoin, men kan også benyttes til mange andre formål, for eksempel innen finans- og forsikringsbransjen, kontraktsrett og offentlig forvaltning.

Studien omtaler ulike mulige anvendelsesområder for teknologien med særlig vekt på offentlig sektor i Norge. Teknologien er fortsatt i en tidlig fase. Utprøving og eksperimentering er imidlertid en mulig måte å tilnærme seg teknologiens muligheter på.

Det vil være opp til de enkelte virksomheter i stat og kommune å ta initiativ til slik utprøving.

Last ned studien: