Endringsprosesser i norsk frivillighet

En kunnskapsoversikt (Rokkan 2008:10)

I forbindelse med forskningsprogrammet ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor” har Rokkan-senteret levert en rapporter på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet: ”Endringsprosesser i norsk frivillighet”.

I forbindelse med forskningsprogrammet ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor” har Rokkan-senteret levert en rapporter på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet: ”Endringsprosesser i norsk frivillighet”.

I denne rapporten gir Dag Wollebæk, Per Selle og Kristin Strømsnes en oppsummering av eksisterende kunnskap om frivillig sektor i Norge med vekt på endringsprosesser. Her diskuteres de viktigste teoretiske perspektivene, norske og internasjonale, på verdien av frivillighet og frivillig organisering. I den empiriske delen av rapporten gir de et øyeblikksbilde av frivillig sektor i Norge sammenlignet med andre europeiske land. De beskriver allmenne endringsprosesser som påvirker vilkårene for deltakelse og organisasjonsdrift, gir et overblikk over endringene på organisasjons- og individnivå i Norge gjennom en sammenligning i tid, før de oppsummerer de viktigste konklusjonene.

Rapporten "Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt" (pdf-format)