EØS-midlene: Årsrapport 2019-2020

EØS-midlene er en viktig del av regjeringens europapolitikk. Gjennom EØS–midlene samarbeider Norge, Island og Liechtenstein tett med partnere i 15 EU-land for å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller og å styrke det bilaterale samarbeidet.

Nå er statusrapporten for 2020 - EEA and Norway Grants: Status report 2020 - tilgjengelig. 

Forside - statusrapport 2020.
En ny årsrapport for EØS-midlene er klar.

Noen av de planlagte resultatene er at:

  • Over 200.000 personer vil bli  involvert i aktiviteter fremmet av sivilt samfunn.
  • Over 1600 forskere vil bli støttet økonomisk.
  • Over 1600 prosjekter vil involvere partnere fra giverlandene. En stor majoritet vil være norske.
  • Over 700.000 tonn CO2 vil bli kuttet årlig tilsvarende årlig utslipp fra 400.000 biler.