Etterevaluering av prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter

Rapporten Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt er en etterevalueringen av måloppnåelse, suksessfaktorer og forbedringsområder. Den peker på viktige suksessfaktorer og forbedringsområder som kan ha høy overføringsverdi til fremtidige byggeprosjekter.

Politiets nasjonale beredskapssenter – Etterevaluering av måloppnåelse, suksessfaktorer og forbedringsområder (PDF)

Det er Dovre Group Consulting som står bak etterevalueringen.