Norske innspill til EUs rammeverk for klima og energi

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statsrådene Vidar Helgesen (Utenriksdepartementet), Tine Sundtoft (Miljøverndepartementet) og Tord Lien (Olje- og energidepartementet) har sendt brev til Europakommisjonen med norske synspunkter på EUs rammeverk for energi og klima fram mot 2030.

Les brevet fra de tre ministrene.