Europeisk kulturhovedstad

EU peker årlig ut en eller to byer som får status som europeiske kulturhovedsteder. Formålet med de europeiske kulturhovedsteder er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen, og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kulturer.

Europeisk kulturhovedstad

Prosedyren for utvelgelse av europeiske kulturhovedsteder er fastlagt i EUs beslutning nr. 1419/1999. Fra 2005 er det lagt til grunn et rotasjonssystem slik at hvert medlemsland har anledning til å fremme sine kandidater et bestemt år. I tillegg kan europeiske ikke-medlemsland fremme kandidater, slik at det kan bli inntil to kulturhovedsteder hvert år.

Søknader om status som europeisk kulturhovedstad blir behandlet av et panel av uavhengige kultureksperter. Panelet legger fram en evaluering av søknadene. EU utpeker kulturhovedstad på bakgrunn av en anbefaling fra Kommisjonen og synspunkter fra EU-parlamentet.