EUs politikk vedrørende digital kringkasting

EU har satt i gang en prosess med sikte på harmonisering av regelverk for å lette overgangen fra analog til digital formidling av fjernsyn og radio.

EUs politikk vedrørende digital kringkasting

EUs side om informasjonssamfunnet finner du mer informasjon om overgang til digital kringkasting og regulering av teletjenester.