Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gjennomført evaluering av forsøk med enhetfylke i Møre og Romsdal og Hedmark på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne sluttrapporten gjøres det rede for resultatene av evalueringen. I tråd med oppdraget er hovedfokus i evalueringen på forsøket i Møre og Romsdal. Forsøket i Hedmark brukes hovedsakelig som sammenligningsgrunnlag for noen hovedkonklusjoner.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gjennomført evaluering av forsøk med enhetfylke i Møre og Romsdal og Hedmark på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne sluttrapporten gjøres det rede for resultatene av evalueringen. I tråd med oppdraget er hovedfokus i evalueringen på forsøket i Møre og Romsdal. Forsøket i Hedmark brukes hovedsakelig som sammenligningsgrunnlag for noen hovedkonklusjoner.