Evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Oxford Research har utført en evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, på oppdrag fra BLD.

Last ned evalueringen her (PDF).