Evaluering av IA-avtalen 2010-2013

Myndighetene og partene i arbeidslivet har i fellesskap bestilt en evaluering av IA-avtalen. Formålet var å finne ut om tiltakene i protokollen og IA-avtalen er gjennomført på en tilfredsstillende måte og om målene i IA-avtalen er oppnådd.

Prosjektet er gjennomført av SINTEF Helse, og sluttrapporten er lagt frem mandag 3. juni. 

Den nåværende avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) utløper i desember 2013.