Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten

På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Deloitte utarbeidet en rapport om erfaringene med hovedtariffavtalene i staten 1.5.2016-30.4.2018 med et særskilt søkelys på de lokale lønnsforhandlingene.

Bakgrunnen for utarbeidelse av rapporten var at staten i 2016, for første gang, inngikk to hovedtariffavtaler; én med LO Stat, Unio og YS Stat og én med Akademikerne. I tillegg var det i begge tariffavtalene økt oppmerksomhet på de lokale lønns­forhandlingene.

Rapporten vil være et grunnlag for Kommunal- og moderniseringsdepartementets videre arbeid med å utvikle statens lønns- og forhandlingssystem.

Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten (pdf)