Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning

Evalueringen er gjort av Oslo Economics, i samarbeid med KPMG

Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Politidirektoratet fått gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.