Evaluering av prikkbelastningsordningen

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert ordningen med prikkbelastning av førerkort slik den framstår etter endringene som ble innført 1. juli 2011.

Da ble det ble foretatt justeringer av hvilke forseelser som medfører prikker i førerkortet, og antall prikker ble doblet for førere i prøveperioden for førerkort.

Evalueringen omfatter følgende fire deler: a) analyse av omtaler av den nye prikkordningen i media, b) analyse av data fra prikkregisteret, c) analyse av ulykkesdata, og d) spørreundersøkelse blant bilførere.

Les hele rapporten (pdf).