Evaluering av Statens bibliotektilsyn og Norsk museumsutvikling

Rapport fra et evalueringsutvalg oppnevnt av Kulturdepartementet (2001)

Evaluering av Statens bibliotektilsyn og Norsk museumsutvikling

Rapport fra et evalueringsutvalg oppnevnt av Kulturdepartementet (pdf-format)

Denne utgaven inneholder alle vedlegg, og erstatter tidligere versjon av rapporten.