Evaluering av straffegjennomføring med fotlenke

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) har blitt evaluert. Evalueringen viser at ordningen har virket positivt på tilbakefall til ny kriminalitet. Den viser også at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Rapport: Evaluering av soning med fotlenke