Evaluering av "Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007 – 2011"

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Rambøll Management evaluert ”Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007 – 2011”. Evalueringen viser at rekrutteringsstrategien på mange måter er vellykket. Den er godt kjent og tiltakene vurderes som relevante og nyttige. Den peker også på at barnehageeierne bør gjøres mer ansvarlige og forplikte seg til å delta i rekrutteringsarbeidet.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Rambøll Management evaluert ”Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007 – 2011”.  Evalueringen viser at rekrutteringsstrategien på mange måter er vellykket. Den er godt kjent og tiltakene vurderes som relevante og nyttige. Den peker også på at barnehageeierne bør gjøres mer ansvarlige og forplikte seg til å delta i rekrutteringsarbeidet. 

Strategiens hovedmål var å styrke rekrutteringen til førskolelærerutdanningen, bidra til at førskolelærerne blir værende i barnehagen og få førskolelærere i andre yrker tilbake.

Tre tiltak har vært gjenstand for særskilt evaluering, det er Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf), Videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) og regionale rekrutteringstiltak.

Målet med dette oppdraget har vært å få en helhetlig evaluering av strategiens relevans og hensiktsmessighet, hvor ulike tiltak og foreliggende kunnskap sees i sammenheng.