Evaluering av Program for basiskompetanse

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Proba samfunnsanalyse evaluert Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Evaluering av programmet viser at både kursdeltakere og arbeidsgivere som har ansatte på kurs, mener at opplæring gjennom BKA har positive effekter.