Evalueringsrapport om hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene

Arbeids- og sosialdepartementet har ønsket en evaluering av hvordan delstrategier og retningsvalg i Stortingsmelding 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» er iverksatt og kommer til syne i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Stortingsmelding 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» ble lagt fram våren 2016, og stortingsbehandlingen høsten 2016 la rammene for utviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen i tiden framover.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet evaluert hvordan delstrategier og retningsvalg i meldingen er iverksatt og kommer til syne i arbeids- og velferdsforvaltningen. Hensikten med oppdraget har vært å få mer kunnskap om iverksetting og virkninger av strategier og retningsvalg i en kompleks organisasjon som arbeids- og velferdsforvaltningen.

Evalueringen startet 22. desember 2017, og rapport ble publisert 17. desember 2020.

Rapport

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet