Evalueringsrapport om forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering

Vestlandsrådet, BTV-regionen og Oppland fylkeskommune har deltatt i forsøkene i årene 2004-2007. Oppgaver og myndighet er overført fra statlige myndigheter til deltagerne. Evalueringen undersøker blant annet om forsøkene har bidratt til å støtte fylkeskommunene i deres rolle som regional utviklingsaktør.