EXPO 05 oppsummering med faktaopplysninger (pdf 15 kb)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet