Fastsettelse av forskrifter om vern av 15 skogområder i fylkene Vestland, Innlandet og Trøndelag

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 15 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. Tilrådingen omfatter ca. 25,8 km2 nytt verneareal, hvorav 18,3 km2 er produktiv skog.

Les kongeleg resolusjon her.